+45 50466082 k@katrinefriisberg.dk
Set gennem kundetype-briller kommunikerer statsminister Mette Frederiksen grønt under Corona-krisen. Læs her en analyse og vurder, om du har en grøn side.
Roserne til kommunikationen fra statsminister Mette Frederiksens kommunikation har ikke været til at stoppe. Velfortjent. Hvad end man så ellers mener om regeringens politik, synes alle at være enige om, at hun kommunikerer myndighedernes budskaber flot.
I marts 2020 afsluttede jeg kundetypeuddannelsen ved Institut for Kundetyper, hvor jeg har specialiseret mig de forskellige kundetyper: Rød, gul, grøn og blå. Siden jeg begyndte på uddannelsen har det været svært at lade være med at se verden gennem farvede briller.

Fare på færde

Set gennem kundetypebriller præsterer Mette Frederiksen en flot og velgennemført grøn kommunikation.
Hun kommunikerer klart, at der er fare på færde. Men også at hun og hele myndighedsapparatet tager de skridt, som er nødvendige for at inddæmme faren. Der vil være få personer i Danmark, som er uenige i, at vi skal holde afstand, vaske og spritte hænder og så videre.
I sin kommunikation bruger hun alle virkemidler: står bag en pult, som giver hende autoritet. Har mørkt neutralt tøj på og opsat hår. En blå roligt baggrund, som viser den autoritet hun som statsminister naturligt besidder. Kommunikerer med helt almindelige ord, som alle kan forstå. Gode grønne ord som samfundssind, ansvarlig og fornuftig.

Alle kan være grønne

Hun appellerer med andre ord til den grønne side af os. Den side, som higer efter tryghed og stabilitet. På at føle sig sikker. Den grønne er gerne nervøs for forandringer og frygter fremtiden.
Jeg mener, at det udgør et godt eksempel på, at kundetyper ikke handler om, hvem du er. I modsætning til persontyper. Vi har alle typer i os – nogle mere end andre – og at forskellige måder for kommunikation kan fremkalde forskellige sider af os.
Med sin helt rolige om end transformerende kommunikation har Mette Frederiksen været i stand til at fremkalde en grøn side i os alle. Selv hos den mest røde person – altså ham, som elsker alt der er nyt, hele tiden vil udfordres og næsten altid er klar på en ny måde at blive stimuleret på.

Er du grøn?

Hvis du arbejder i en offentlig institution, som opretholder orden og sikrer, at samfundet fungerer – som for eksempel kommuner eller uddannelsesinstitutioner – er der en stor sandsynlighed for, at I vil fremkalde den grønne kundetype ved jeres målgruppe. Det samme gælder mange traditionelle virksomheder som håndværkere, revisorer og banker.
Derfor vil det i langt de fleste tilfælde være en god idé at kommunikere grønt.
Lad mig høre, kan du også mærke den grønne side af dig?